Banner
11.02.2010 11:48 د دنيا خلک به پرې زه نه خبرومه(ولايت خان ځدراڼ)

رابانـــــــــدې پروت د څــــــــه اثر دی === لویدلـــــــــی تنـــــــــدر مې په سر دی